Styrelsen

Styrelseledamöter i Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ) för 2017/2018:

Ordförande: Robert Trolled, tel. 0704-954185, robert.trolled@sourcingpartners.se
Sekreterare: Tor Moberg, tel. 0727-407979, tor.moberg@gmail.com
Kassör: Göran Johnsson, tel. 0701-711367, goran-johnsson@telia.com
Intendent: Jesper Lundvall, tel. 0709-155888, jesperlundvall@telia.com
Jolleledare: Håkan Johnsson, tel. 0708-837731  hakan@mphj-fastigheter.net
Marknadsansvarig: Peter Nohlin, tel. 0706-537129 p.nohlin@gmail.com
Kappseglingsledare: Urban Lagneus 0703-323310, urbantorsten@hotmail.com