Styrelsen

Styrelseledamöter i Segelsällskapet Viken-Ägir (SSVÄ) för 2016/2017:

Ordförande: Göran Bäckström, tel. 0705-567323, goran.backstrom
@finanskompetens.se

Sekreterare: Ragnar Davidsson, tel. 0761-175351, ragnar.davidsson@ragnsells.com
Kassör: Urban Lagneus, tel. 0703-323310, urbantorsten@hotmail.com
Intendent: Jesper Lundvall, tel. 0709-155888, jesperlundvall@telia.com
Jolleledare: Björn Gadd, tel. 0705-239363, crown@live.se
Juniorledare: Tomas Wallström, tel. 0739-025322, tomas.wallstrom@volvo.com
Marknadsansvarig: Katrin Ryrfeldt, tel. 0730-920340, katrin@ryrfeldt.com
Kölbåtsledare: Rolf Ramstedt, tel. 0705-703989, rolf@bewaintraf.com 
Kappseglingsledare: Vakant