Medlemsbladet Dyvickickan

Klubbtidningen Dyvickan ges inte längre ut som tryckt publikation. Anledningen är att föreningen har svårt att hinna med allt arbete som är förenat med utgivningen. Samtidigt har styrelsen gjort bedömningen att kostnaden för en tryckt publikation är förhållandevis hög i förhållande till nyttan. Istället är ambitionen att ge ut digitalt nyhetsbrev och att all information skall finnas på hemsidan. 

Vi vill dock gärna ha in förslag på text om seglatser m.m. i föreningens (SSVÄ) regi, som vi istället kan publicera digitalt.