Bli medlem!

Att vara medlem i segelklubben Viken-Ägir har många fördelar.

 • Ett aktivt föreningsliv med härliga seglare.
 • Rabatt på båtförsäkringar hos Svenska Sjö.
 • Rabatter i vissa butiker - se nedan.
 • Möjlighet att hyra klubbhuset till förmånligt pris
 • Möjligheten att prova på att segla andra båtmodeller. 
 • Vinterförvaring av båt. Klubben har tillgång till en uppläggningsplats i Uddevalla där det finns ett antal platser för vinterförvaring av klubbmedlemmarnas båtar.
 • Med ett nätverk av människor i olika åldrar kan du få hjälp med tips, tricks och kanske en hand eller två om det behövs. 

Medlemsavgifter 2020

 • 550 kr familjemedlemskap 
 • 400 kr för enskild medlem
 • 250 kr för juniorer (t.o.m 19 år)

Skicka även ett mail till kassören med följande uppgifter:
Namn och personnummer, hemadress, telefon/mobilnummer och E-postadress.
Frivilig info: båttyp, båtnamn och anropssignal
(Medlemsavgift i Segelsällskapet Viken-Ägir kan också - i nödfall - sättas in på plusgiro: 8455-8.)

Rabatterade butikspriser

Colorama (fd Gamol)

 • 20% på inne & ute husfärger     
 • Diverse rabatter på övriga varor    

 
Sunds Marin

 • 10% på alla reservdelar och tillbehör t.o.m. 31/5

 
Rodins Marin

 • 10% på tillbehör

Personuppgiftslagen

För de medlemmar som önskar vara aktiva inom ett eller flera idrotter.
För att kunna administrera föreningen (söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m.) kommer föreningen att behandla följande personuppgifter om dig (när du blivit medlem): namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

Välkommen som medlem!