Nyheter från Riksidrottsförbundet

 • Sofia B Karlsson tilldelas Regnbågspriset

  1 augusti 2018 16:14
  Sofia B Karlsson tilldelas 2018 års Regnsbågspris för sina insatser för hbtq-communityt för en inkluderande idrott. Hennes arbete är en del av den förändringsresa till en inkluderande idrott som Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen arbetar för.Regnbågspriset som delas ut av RFSL Stockholm under Stockholm Pride, detta år Europride, uppmärksammar personer eller organisationer som gjort viktiga insatser för hbtq-samhället under det gångna året.
  Sofia B Karlsson får priset för "det ihärdiga och modiga arbete som hon gjort för inkludering inom idrotten. Sofia har genom sin bok “Stå upp när det blåser” och sitt långa gedigna arbete för att bryta normer gjort viktiga insatser för att hbtq-personer ska kunna vara en självklar del av sportvärlden."
  - Jag är mycket glad och överraskad. Det är så många betydelsefulla personer och organisationer som har fått det här priset tidigare. Jag känner mig verkligen hedrad och samtidigt ger det mig energi att jobba ännu hårdare för en inkluderande idrott där hbtq-personer ska känna sig trygga och må bra, säger Sofia B Karlsson.
  Sofia B Karlsson är utbildningsansvarig för inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och har under snart två år lett arbetet med en inkluderande idrott som är en del av idrottsrörelsens arbete Strategi 2025.
  - Jag vet att det är viktigt med förebilder och symboler för att skapa förändring. Om jag kan bidra till det genom det priset gör jag det gärna. Men det stora jobbet görs av alla tiotusentals ideella ledare som på sin fritid vill skapa bra idrott för alla. Genom deras starka ledarskap kan vi bryta upp förlegade normer inom idrotten och se till att alla känner välkomna – på riktigt, säger Sofia B Karlsson. 
  Under 2017 utbildade Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 3800 ledare i inkluderande idrott där hbtq är en del.
  - Idrott utövas på och styrs via olika arenor som präglas av olika normer. I utbildningen delar vi upp det i styrelserummet, träningsarenan, omklädningsrummet, tävlingsarenan, åskådarplatsen, föreningslokalen, nätet och hemmet. Vi behöver arbeta med alla dessa, säger Sofia B Karlsson.
  - Att Sofia får Regnbågspriset glädjer mig mycket. Hon har betytt - och betyder - mycket för idrottsrörelsens förflyttning och förbättring kring alla de frågor som rör inkludering och allas rätt att vara med. Hon är en välförtjänt pristagare, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.
  Läs mer om utbildningsverktygen på Inkluderande idrott…
 • En idrottsrörelse i regnbågens färger

  26 juli 2018 11:23
  Riksidrottsförbundet är inne i ett intensivt arbete med att göra idrotten mer inkluderande – en öppen idrottsrörelse där alla är välkomna. Att prata om, arbeta för ökad kunskap, förändra, manifestera och stå upp för idrottens värdegrund är delar i arbetet. Därför är Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen också aktiva under Europride.Att synliggöra hetero- och cis-normer är en viktig del i det arbetet, för att se till att personer känner sig välkomna, mår bra och kan vara sig själva fullt ut i idrottsrörelsen oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/uttryck.
  - Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen behöver vara tydliga med vad vi står för och samtidigt arbeta för ökad kunskap. Det är viktigt att vi skapar möjligheter till samtal och tar ställning. Deltagandet i Europride är en självklarhet som en manifestation av idrottens värdegrund och en del i vårt arbete för en mer inkluderande idrott, säger Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
  Riksidrottsförbundets aktiviteter under Europride i Stockholm
  MÅNDAG 30 JULI
  16.00-16.45 Europride House – En idrottsrörelse i regnbågens färger 
  Panelsamtal om vad som sker och har skett i idrottsrörelsen för att öka normmedvetenheten och göra idrotten mer inkluderande. Samtalet leds av Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 
  Mer information om seminariet Europride 
  TISDAG 31 JULI 
  14.00 P1 Kultur – Idrottsrörelsen och hbtq – en kärlekshistoria? 
  Sofia B Karlsson, utbildningsansvarig jämställdhet och inkludering på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, deltar i Sveriges Radio live som sänder under Prideveckan från Europride House. Samtal med bågskytten Isaa Sand, Radiosportens Alexander Lundholm med flera. 
  Här hittar du information om SR Live sändningar under veckan 
  FREDAG 3 AUGUSTI 
  16.30-17.00 Pride Park. Informellt samtal med internationella journalister om hbtq och idrottsrörelsens arbete med inkludering. Riksidrottsförbundet berättar om förändringsarbetet som sker och lyssnar till utmaningar som finns i andra länder. 
  Arrangör Svenska institutet.
  LÖRDAG 4 AUGUSTI
  13.00 Prideparaden i Stockholm. 
  Riksidrottsförbundet koordinerar idrottsrörelsens deltagande och manifestation för en inkluderande idrott. Information om idrottsrörelsens deltagande i Europride i Stockholm och Göteborg
  Här finns mer information om Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas arbete med inkluderande idrott.
  Vi är tusentals från idrottsrörelsen som samlas för att tillsammans skejta, spela basket, amerikansk fotboll, rugby, göra volter, dansa, spela rollerderby eller gå med i prideparaderna i Stockholm och Göteborg.
  Här är några exempel på idrotter och organisationer som deltar i idrottsrörelsens sektion i paraden under Stockholm.

  Simförbundet
  Amerikansk fotbollsförbundet
  Skridskoförbundet (roller derby)
  Skateboardförbundet
  Budo- och kampsportförbundet
  Ridsportförbundet
  Bordtennisförbundet
  Friidrottsförbundet
  Basketbollförbundet
  Gymnastik och parkour
  Cheerleading
  Parasportförbundet
  Dövidrottsförbundet
  Skolidrottsförbundet
  Rugby 
  Golfförbundet
  Stockholms idrottsförbund
  Upplands idrottsförbund
  Locker Room Talk
  Friskis o Svettis
  Sportdykarna
   
   
  För mer information kontakta
  Riksidrottsförbundet 
  Pressjour 
  08-699 61 90…
 • Ge oss tid, plats och stöd - så gör vi Sverige starkare

  23 juli 2018 08:31
  Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare. I Dagens samhälle skriver Björn Eriksson och Stefan Bergh, ordförande respektive generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, om idrottens samhällsnytta, behov av förutsättningar och långsiktighet.Idag, måndag 23 juli, är en kortare version av en text från Björn eriksson och Stefan Bergh publicerad på debattplats i Dagens samhälle. Här nedan följer den längre grundversionen. 
   
  Hur vill vi att Sverige ska vara och hur ser vi tillsammans till att bidra till att det blir så? I en tid av polarisering, ökad bostadssegregation, ojämlikhet i skolresultat, områden som det offentliga närmast har lämnat, ökande ohälsa och ungdomar som inte känner att de har en ärlig chans i livet, är frågan om hur vi vill leva tillsammans kanske viktigare än någonsin. I dag skapar osäkerheten för framtiden en oro bland många.
  Tempot i vårt mediala och digitala tidevarv gör att debatter om våra samhällsutmaningar alltför ofta handlar om reaktiva och repressiva åtgärder. Det handlar om hårdare straff för brott, fler poliser i utsatta områden och mer mediciner mot sjukdomar och ohälsa. Det är djupt problematiskt att vi har så svårt att förstå och acceptera att förebyggande åtgärder är billigare och effektivare men också tar tid.
  Under Fotbolls-VM har vi på hemmaplan mött och sett hur vi samlas runt fotbollen för att heja på vårt lag, hur vi tillsammans känner stolthet och gläds åt framgångar som grundas på lagarbete, fokus, glädje och hårt jobb. När vi är i idrottshallen möter vi också något annat än en orolig värld och ökad ohälsa. Glada, energifyllda och svettiga tjejer och killar som skrattar, springer, hoppar, samarbetar och fajtas. De är där och då helt fokuserade på sin idrottsprestation. Världen utanför är utestängd för en stund, oron som bortglömd.
  Sverige behöver unga människor som växer upp till starka, självständiga, toleranta, medkännande samhällsmedborgare. Tjejer och killar som är och känner sig fria och kompetenta att fatta egna beslut att forma sina liv. Unga människor som möts över gränser - geografiska, sociala och kulturella.
  Med stöd av vuxna kan många nå dit. Föräldrar, lärare och andra vuxna i förskola, skola och fritids gör mest för våra barn och unga. Studier visar att idrotten är den viktigaste platsen för många efter hem och skola. Vi är 650 000 ledare, eller kanske snarare lotsar, som genom idrotten bygger framtidens vuxna och ett starkt Sverige.
  Hela idrottsrörelsen jobbar systematiskt med fem utvecklingsresor. Så vart är vi på väg? Hur ser vi att idrotten behöver utvecklas för att vi tillsammans ska bidra till det Sverige där vi vill leva tillsammans?

  Föreningen är även i framtiden en viktig plats för idrotten och samhället. Den står för en demokratisk och öppen struktur som vi ska utveckla och vårda.
  En ny syn på träning och tävling som gör att fler vill idrotta längre är den andra resan.
  Inkluderande och jämställd idrott där alla som vill känner sig välkomna för den hen är, är resa tre och fyra.
  Ett stärkt ledarskap är resa nummer fem.

  När vi möter politiken står de upp för idrotten och vi upplever ett stort intresse att möta oss inom Sveriges största folkrörelse. Politiker lyfter ofta vår samhällsnytta, hur vi bidrar till allt ifrån minskad ohälsa till att människor i ett samhälle upplever ökad trygghet då brottsligheten går ned. Politiker, över blockgränserna, är överens om att idrotten bör ha ett gott ekonomiskt stöd och de brukar också vara överens om att vi som folkrörelse själva ska bestämma vart pengarna ska gå. Men vi ser också med oro på hur några politiker ändå vill detaljstyra eller att en avsaknad av konflikt mellan partierna ibland leder till att förslagen uteblir. Intresset finns men eftersom alla är överens finns ingen kortsiktig politisk vinning med att driva och lyfta idrottens frågor.
  Från rikshåll pekar man ofta på det kommunala ansvaret och ibland pekar kommunerna mot rikspolitiken. Så när vi ser att man i bostadspolitiken glömmer bort att planera in idrotten och bara fokuserar på bostadsbyggande så säger rikspolitiken att det är kommunernas ansvar. Kommunerna gör mycket för idrotten men genom vår årliga kommunundersökning kan vi se att endast 25 % av kommunerna har en plan för byggande av idrottsytor. Då måste staten peka på vad som är viktigt i ett social hållbart samhälle.
  Därför vill vi att ordet idrott skrivs in i Plan- och bygglagen.
  När vi i slutet av 2017 bad Ipsos att ställa frågor till svenska folket svarade 9 av 10 att det är mycket eller ganska viktigt med en idrottshall eller idrottsyta i direkt anslutning till skolan. 6 av 10 svarar att tillgången till idrottsanläggningar har mycket stor betydelse för barn och ungas hälsa och utveckling. På frågan om vilket parti som har bäst politik gällande idrott och föreningsfrågor svarar fler än hälften att de inte vet.
  Samtidigt som politikerna alltså gärna bedyrar att de ser den samhällsnytta idrottsrörelsen bidrar med, tas insatserna ofta för givna. Deras egen politik för att verkligen skapa förutsättningar för idrottsrörelsen känner deras väljare inte till, samtidigt som idrotten är viktig för samma väljargrupp.
  Vi behöver rätt förutsättningar och politiker som tror och vågar satsa på långsiktiga investeringar. Det behöver finnas planer, isar och hallar, vi behöver resurser att utbilda ledare, enkla regelverk så att vi kan lägga tid på idrott och inte administration samt ett bra grundstöd för att få föreningen att fungera.
  Ikväll kommer ideella ledare öppna omklädningsrumsdörren till 145 000 barn och ungdomar. De kommer berömma, lära, sätta gränser, trösta och skratta tillsammans. Barnen och ungdomarna kommer att vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där en stark ung vuxen förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende som är trygg, självständig, som bryr sig om sina kompisar och som förhoppningsvis har framtidstro. För att kunna nå ännu fler behöver vi någonstans att vara. I ett allt mer stillasittande samhälle blir idrott som en förebyggande åtgärd till ohälsa viktigare än någonsin.
  Vi bygger Sverige långsamt. Ge oss tid, plats, stöd och tålamod men våga också ta strid för fler idrottsytor och ännu bättre förutsättningar. Då kan vi tillsammans göra Sverige starkare.
   
  Björn Eriksson
  Ordförande Riksidrottsförbundet

  Stefan Bergh
  Generalsekreterare Riksidrottsförbundet…
 • Fullträff för SM-veckan i Helsingborg och Landskrona

  9 juli 2018 15:42
  SM-veckan är över för den här gången. 291 guldmedaljer fördelat på 52 idrotter delades ut och SVT sände 70 timmar från idrottsfesten.…
 • Seriösa samtal och glädjen av att idrotta under Idrottens dag i Almedalen

  4 juli 2018 17:05
  ​Mer än 1000 barn, men också ungdomar, vuxna och äldre har idag besökt Idrottens dag i Almedalen för att testa några av de 16 idrotter som var på plats eller ta del av seminarier i ideella trädgården. En strid ström av barn, men också vuxna testade aikido, bordtennis, bowling, bågskytte, casting, dart, fotboll, gymnastik, judo, klättring, Korpen, orientering, ridsport, simhopp, skidor och varpa. - Det gör mig varm i hjärtat och stolt när jag ser all sjudande aktivitet och glädje under Idrottens dag. Samtidigt har vi haft seminarier där vi lyft behovet av att ta med idrotten i planeringen när det byggs och förtätas och haft dialog med politiker om vad partierna vill med idrotten. Det är just kombinationen av seriösa samtal och glädjen av att idrotta som gör idrottens dag speciell, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
  Här följer några citat från olika seminarier: 
  "Det är avgörande för våra barn att vi nu satsar och framöver fortsätter satsa på rörelse och fysisk aktivitet. Politiken måste jobba brett och inte i stuprör och samtidigt ha en nära dialog med idrottsrörelsen. Vi politiker nationellt måste ligga på och allt fler kommuner behöver prioritera idrottsytor och anläggningar i dialog med idrottsrörelsen lokalt"
  Annika Strandhäll (s), idrotts- och socialminister. 
  "Är man tidigt ute i planeringen av att bygga bostäder och också socialt hållbara bostadsområden behöver det inte vara dyrt att tänka rätt" 
  Anders Erlandsson, operativ chef, Skanska.                                                      
  "Det är viktigt att idrotten bearbetar kommunala politiker. det finns tydlig samhällsnytta när fler är aktiva, bland annat minskad kriminalitet. Det är också mycket bra att vi förutom mer idrott i skolan också pratar om mer rörelse i skolan. Vi vill också fortsätta arbeta med integrationssatsningar"
  Saila Quicklund (m), idrottspolitisk talesperson moderaterna. 
  "Vi föreslår att det inrättas parasportbibliotek där personer med funktionsnedsättningar kan låna idrottsutrustning. Vi vill ha ett äldrelyft och det ska finansieras inom det breda satsning som vi vill göra på civilsamhället. Idrotten är en part av flera i civilsamhället och ökad rörelse, fysisk aktivitet och demokrati delar som idrottsrörelsen bidrar med"
  Per Lodenius, idrottspolitisk talesperson centerpartiet. 
  "Det är helt fantastiskt att se idrottens arbete med integrationssatsningar de senaste åren. Visst finns det också utmaningar såsom jämställdhet, att alla ska ha ekonomiska förutsättningar att vara med i idrotten, men det pågår mycket bra arbete inom idrottsrörelsen på dessa områden nu".
  Agneta Karlsson (s), statssekreterare, Socialdepartementet.
   
  Följ oss gärna på twitter
  @RFidrotten
   
  För mer information kontakta 
  Anna Setzman
  Pressansvarig Riksidrottsförbundet
  070-564 52 16…