Kappsegling

SSVÄ har som målsättning att arrangera minst två större regattor under året. Följande är planerade i år:

Orust runt

SRS distanskappsegling med jaktstart för normalbesättning eller shorthanded.

or2015_dehler-32 or2015_dehler-35 or2015_r6c

Inbjudan Orust runt 2017
Tävling: Orust runt SRS Kölbåt, SRS Shorthanded
Datum: 2017-06-03 Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir
1. Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.
1.2 Ingår i Liros SRS cup nord och speciella regler för denna cup gäller i denna segling.
1.3 Tävlingen är öppen för samtliga ovanstående SRS-klasser.
1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 2016-06-01
1.5 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 2016-06-01 1.10 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
2. Villkor för att deltaga
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.
3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast 2016-05-31 till parback66@gmail.com Anmälan ska innehålla uppgifter om: Skeppare, Båttyp, Båtnamn, Segelnummer, Segelsällskap, SRS-tal, Mätbrevsnummer (om det är aktuellt), Klass (SRS eller SRS Shorthanded), samt mobilnummer Anmälningsavgiften är 200kr och betalas vid ankomstanmälan
4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2016-06-03 kl 08:00
4.2 Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.
5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
6. Tidsprogram
6.1 Program 2015-06-03 Registrering kl07:30-08:00 Skepparmöte kl 08:15 Tid för första varningssignal kl: 08:55 Prisutdelning Snarast efter utgången protest tid
6.2 En kappsegling är planerad
'7. Genomförande
7.1 Tävlingen seglas med jaktstart (omvänd SRS).
8. Kappseglingsområde
8.1 Kappseglingarna genomförs medsols runt Orust
9. Banan
9.1 Banan är en skärgårdsbana  Start Uddevalla  Syd om Hästholmen  Väst om Fjordebåden. Strax efter Stigfjorden  Väst om Björniskärs kummel.  Mål vid Gullholmen
10. Protester och straff
10.1 720 graders sväng gäller.
12. Priser
12.1 Om målgångstid för första båt faller utanför målgångsmarginalen räknas verklig seglad tid om till korrigerad tid med aktuellt SRS-tal. Priser delas ut till den bästa femtedelen av de startande båtarna varje klass.
13. Övrig information
13.2 Varje deltagare får själv stå för eventuella hamnavgifter i Uddevalla och vid Gullholmen.
Vid frågor ring Pär Bäck 0707-159339 Datum: 2017-05-24

Pantaenius Bohusracet

Norden största shorthanded regatta som alltid seglas helgen efter Midsommar. Under de senaste åren har det varit mellan 150-180 båtar anmälda för att segla banan som går från Uddevalla ner till Marstrand och vidare norrut för att vid Tresteinerne i Norge vända söder ut och gå i mål vid Smögen. Då har båtarna seglat nonstopp i ca 170M. Banrekordet ligger på lite drygt 24h.

Datum: 28 juni - 1 juli 2018
Start och mål: Uddevalla - Smögen
Hemsida: http://bohusracet.se/

Uddevallaregattan

Kölbåtskappsegling som är öppen både för Helbesättning eller Shorthanded.

Datum: 26 augusti
Bantyp: Kortare kryss/länsbanor alt. Distanskappsegling beroende på vilken vindriktning det är.
Start och mål: Uddevalla
Rorsmansmöte: kl. 09:30
Första start: kl. 11:00
Inbjudan till Uddevallaregattan

or2015_dehler-32 or2015_dehler-35 or2015_r6c

Har under många år varit en ren kölbåtkappsegling som ingår i den norra Liros SRS Cup-en. Beroende på vindriktning varierar banans utseende mellan rena kryss länsbanor till en distanskappsegling ut under bron. 
Mer information: Göran Jonsson, 0701711367
E-mail: goran-johnsson(at)telia.com

Vi söker alltid efter dig som vill vara med och hjälpa till med våra arrangemang. Kontakta någon i styrelsen om ni vill hjälpa till.